Arabisch leren in Algerije

Arabisch leren in AlgerijeTaalcursussen Arabisch, taalscholen en universiteiten in Algerije.

Universiteit van Algiers
Benyoucef Benkhedda

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Algiers
Website: www.univ-alger.dz

Oran Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Oran
Website: www.univ-oran.dz

Hopeland Institute

Taalcursussen Arabisch
Plaats: Algiers
Website: www.hopelanddz.com

Constantine 1 Universiteit (Mentouri Universiteit)

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Constantine
Website: www.umc.edu.dz

Emir Abdelkader Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Constantine
Website: www.univ-emir.dz

High Arab Institute of Translation

Taalcursussen Arabisch
Plaats: Algiers
Website: targem.org

Berlitz Algeria

Plaats: Algiers, Oran, Constantine, Hassi Messaoud
Website: berlitz.dz

Hadj Lakhdar Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Batna
Website: www.univ-batna.dz

Mohamed Khider Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Biskra
Website: www.univ-biskra.dz

Mouloud Mammeri Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Tizi Ouzou
Website: www.ummto.dz

Mohamed Seddik Ben Yahia Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Jijel
Website: www.univ-jijel.dz

Mohamed Boudiaf Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: M’sila
Website: www.univ-msila.dz

Universiteit August 20, 1955

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Skikda
Website: www.univ-skikda.dz

Ibn Khaldoun Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Tiaret
Website: www.univ-tiaret.dz

Amar Telidji Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Laghouat
Website: www.lagh-univ.dz

Abou Bekr Belkaid Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Tlemcen
Website: www.univ-tlemcen.dz

Abdelhamid Ibn Badis Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Mostaganem
Website: www.univ-mosta.dz

Hassiba Benbouali Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Chlef
Website: www.univ-chlef.dz

Saad Dahlab Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Blida
Website: www.univ-blida.dz

Abderahmane Mira Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Béjaïa
Website: www.univ-bejaia.dz

Badji Mokhtar Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Annaba
Website: www.univ-annaba.dz

Larbi Ben Mhidi Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Oum El Bouaghi
Website: www.univ-oeb.dz

Djillali Liabes Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Sidi Bel Abbas
Website: www.univ-sba.dz

Ghardaia Universiteit

Opleiding Arabische Taal en Cultuur
Plaats: Ghardaia
Website: www.univ-ghardaia.dz